19 اردیبهشت 1401

سناریو ترکیبی و کاربردی جلسه 1

سناریو ترکیبی و کاربردی جلسه 1 در این فیلم آموزشی برای آماده سازی لابراتور شبکه با نرم افزارهای VMwrae و EVE-ng برای شما دوستان تهیه شده []